Tarafsızlık Beyannamesi
  • ADAY PORTALI

Ankabelge.com, Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş'nin belgelendirme faaliyetleri sitesidir.

 

ANKA KOÇLUK EĞİTİM DANIŞMANLIK BELGELENDİRME A.Ş.

   

 TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANIMIZ

 

Personel belgelendirme çalışmalarının TS EN ISO 17024 standardının şartlarını karşılayacağını,

Personel belgelendirme hizmetlerini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,

Tüm personelin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacağını ve sınav uygulamalarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini,

Personelin yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmaları ile ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,

Tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurları içeren firmamızın personel belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklı risk analizi sonucunda alınan tedbirlere uymayı,

Firmamız adına hareket eden tüm personelin, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutmayı,

Anka Koçluk çalışanlarının başka kişi veya kuruluşlarla mali ve ticari bağlantısı olmadığını, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve ölçüm çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almadığını,

Firmamıza gelen personel belgelendirme başvurusunun tarafsız olarak değerlendirileceğine, hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık gösterilmeyeceğine, dil, din, felsefi inanç, düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranılacağına bağlı olarak hizmet sunmayı,

Bütün bunların Anka Koçluk tarafından güvenceye alındığını taahhüt ederiz. 

 

O.E.K.01/3.3 Rev.00    15.01.2016